Основател на ФАР

Адвокат Валерия Иларева

Тя работи в сферата на правната помощ и защитата правата на човека от 2001 година насам. Валерия Иларева притежава докторска степен по „Международна миграция и социална интеграция“ и по „Международно публично право“ съответно от Мадридски университет „Комплутенсе“ и СУ „Свети Климент Охридски“. Доктор Иларева има богат опит като обучител в рамките на Правната клиника за бежанци и имигранти и като водещ на самостоятелни обучения относно прилагането на европейското и международното право. Автор е на независими експертни анализи относно съответствието на българското законодателство и практика с европейските и международни стандарти. Известна е с активното си застъпничество за правата на бежанците и имигрантите в България.

Абонирайте се за бюлетина на ФАР!

Вашия Email (задължително поле)